Pravne informacije

Pravna pisarna
REALITETA
Robert Geisler s.p.

Jurovski Dol 121

2223 Jurovski Dol

Avtorske pravice

Gradiva na spletnih straneh www.realiteta.si so avtorsko zaščitena, zato je njihova uporaba izven spletnega portala dovoljena le pod posebnimi pogoji in s soglasjem. Lastnik in skrbnik spletnih strani in domen ter celostne grafične podobe in slogana z vsemi pripadajočimo elementi, barvnimi ter oblikovnimi kombinacijami je Robert Geisler. Spletne strani gostujejo na strežnikih podjetja Telekom Slovenije d.d., oziroma njegovih pogodbenih partnerjev.

Celostna grafična podoba

Logotip je delo avtorjev podjetja Kainoto iz Maribora. Celostna grafična podoba oziroma posamezni elementi le-te se lahko uporabljajo samo ob predhodnem soglasju podjetja Realiteta ali Roberta Geislerja.

Logotip je zaščiten s storitveno znamko pri Uradu RS za intelektualno lastnino, reg. št. 200770529.

Besedila in fotografije

Vsa besedila in fotografije na spletnih straneh so plod zaposlenih in last podjetja Realiteta. Uporaba besedil in fotografij je dovoljena zgolj za osebno uporabo oziroma nepridobitne namene. V vseh dokumentih je potrebno navesti spletni naslov, od koder ste besedilo ali fotografijo vzeli (npr. Vir: Realiteta, www.realiteta.si).

Prepovedano je vsakršno kopiranje, reprodukcija, razmnoževanje ali širjenje celostne podobe, besedil ali fotografskega materiala ter distribucija ali uporaba le-teh v pridobitne namene.

Prepovedana je vsakršna uporaba logotipa, slogana, besedil ali fotografij za komercialne oziroma pridobitne namene, ali namene, kjer se ustvari vtis na obstoj komercialne povezave do podjetja Realiteta, za kar ni bilo izdano soglasje.

Za komercialne namene se šteje vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, torej objava logotipa, slogana, drugih elementov celostne pogodbe, besedil ali fotografij v publikacijah, na plakatih, v vseh vrstah dokumentov (elektronskih, tiskanih), objava v medijih, spletnih straneh in podobno.

Spremembe in izključitev odgovornosti za napake

Podjetje Realiteta si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev spletnih strani ter ne odgovarja za morebitne tipkarske napake pri zapisu besedil, cen, naslovov in drugih podatkov ali objavi fotografij.

Preglejte tudi Politiko zasebnosti