Strokovna pravna, poslovna in nepremičninska asistenca.


»IUS EST ARS BONI ET AEQUI.«
(lat. Pravo je umetnost dobrega in pravičnega.)

O nas

Pravna pisarna svojim strankam in naročnikom zagotavlja zanesljivo strokovno asistenco za celostno uveljavljanje njihovih pravno zavarovanih interesov.

Naša temeljna načela poslovanja so:
profesionalnost in strokovnost,
etičnost in poštenost,
korektnost in prilagodljivost,
prijaznost in zanesljivost.

Tem načelom smo trdno zavezani, saj tvorijo temelj našega pristopa do stranke in so rezultat dolgoletnih izkušenj s poslovodenjem ter pravnim, poslovnim, podjetniškim in nepremičninskim svetovanjem – tudi v najbolj zahtevnih poslovnih transakcijah.

Pravno, poslovno in podjetniško svetovanje ter zastopanje razumemo kot strokovno, varno in učinkovito asistenco, prilagojeno naročnikovim potrebam pri ustanavljanju, uveljavljanju in ubranitvi njihovih pravic ter upravičenih in zakonitih pravno zavarovanih interesov. Individualni pristop do naročnika skrbno negujemo in znanje, izkušnje ter »know-how« nadgrajujemo in razvijamo že več kot 25 let.Sodelavci


Robert GEISLER
ustanovitelj in vodja pravne pisarne

Ima pridobljen znanstveni naziv univerzitetni diplomirani pravnik z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru iz področja mednarodnega javnega prava. Je specialist na področju stvarnega, nepremičninskega in zemljiškoknjižnega prava in še posebej na področju posredovanja in prometa z nepremičninami. Kot ustanovitelj in nosilec pravne pisarne in lastnik storitvene znamke REALITETA vrsto let opravlja ekspertne storitve pravnega in podjetniškega svetovanja na področju prava nepremičnin. Z nepremičninsko in pravno stroko se ukvarja že več kot dve desetletji. Kot lastnik in imetnik nepremičninske družbe je dolga leta razvijal strokovna znanja in izkušnje na področju nepremičninskega posredovanja, prava in poslovodenja, kar je nadgradil s delom na Gospodarski zbornici Slovenije in Zbornici za poslovanje z nepremičninami, kjer je bil eden od ustanoviteljev Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in Komisije ZDNP za presojo kršitev kodeksa dobrih poslovnih običajev, kateri je predsedoval dva mandata. V zadnjih letih pa se ukvarja pretežno s poudarkom na ekspertnem pravnem in poslovnem svetovanju ter projektnem inženiringu.

Jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina.

Aktualni tekoči mandati in licence:

član Upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija,

direktor Nepremičninskega inštituta SNZ FIABCI d.o.o.,

imetnik licence Državnega izpitnega centra RS za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Posrednik za nepremičnine,

imetnik licence Državnega izpitnega centra RS za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Operativni upravnik in

imetnik licence Ministrstva za okolje in prostor RS za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja.


Druga strokovna znanja in reference:

član Upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija (izvoljen za mandat 2019-2023),

predsednik Nadzornega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija (izvoljen za mandat 2018-2019),

član Upravnega odbora GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami (izvoljen za več mandatov),

član Upravnega odbora Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami (izvoljen za mandat 2013-2015 in za mandat 2015-2019),

predsednik Komisije Združenja družb za nepremičninsko posredovanje za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (imenovan za mandat 2011-2015 in za mandat 2015-2019),

član Strokovnega sveta Združenja družb za nepremičninsko posredovanje za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami (imenovan za mandat 2011-2015),

član Strokovne skupine GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija za pripravo Strokovnega predloga novega Zakona o nepremičninskem posredovanju (2013-2015),

član ožje delovne skupine za pripravo novega Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri prometu z nepremičninami in novel Kodeksa pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami (2010-2017),

samostojni pravni svetovalec v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije (2012-2013),

član projektne skupine Nepremičninskega inštituta SNZ FIABCI d.o.o. za izdelavo »Vzorčnega odloka o NUSZ s pojasnili« (2019-2020),

član drugih ožjih strokovnih delovnih skupin za pripravo sprememb zakonodaje, internih aktov in kodeksov, vzorčnih pogodb in splošnih pogojev poslovanja za nepremičninsko posredovanje, ki se danes uporabljajo na trgu,

predavatelj na tradicionalnih posvetih »Poslovanje z nepremičninami« v Portorožu,

avtor več drugih strokovnih člankov in predavanj,

pri svojem delu se je usmerjal in specializiral na mnogih strokovnih področjih, še zlasti pa na področjih prava, ki ureja nepremičninsko posredovanje in storitve, stvarnega prava, še posebej pa nepremičninskega in zemljiškoknjižnega prava, obligacijskega prava in obligacijskih razmerij, izvršilnega prava, gospodarskega-statusnega prava (pravo gospodarskih družb in širše statusno pravo) ter korporacijskega prava, insolvenčnega prava in prava tujcev, delovnega, družinskega in dednega prava, izvršilnega in insolvenčnega prava ter upravnega in prekrškovnega prava.

Reference


Pri svojem delu smo sodelovali z različnimi državnimi in lokalnimi osebami javnega in zasebnega prava, finančnimi institucijami, notarskimi in odvetniškimi pisarnami, prodajalci, investitorji, gradbenimi podjetji in njihovimi podizvajalci, ki so bili naši naročniki ali nasprotne stranke. Naj izpostavimo le nekaj referenc v zadnjem obdobju:

Odvetniška družba Andrić o.p. - d.o.o., Ljubljana BAS HOLDING d.o.o., Ljubljana CBE d.o.o., Ljubljana Odvetniška družba Čeferin in partnerji o.p.-d.o.o., Grosuplje dm drogerie markt d.o.o., Ljubljana Notarka mag. Romana Gajšek, Murska Sobota Odvetniška družba Gregorovič-Pungartnik o.p.-d.o.o., Štentjur Gospodarska zbornica Slovenije – ZPN, Ljubljana HIDROINŽENIRING d.o.o., Ljubljana HOFER trgovina d.o.o., Lukovica KBM invest d.o.o., Maribor Notar Miro Košak, Ljubljana LB Metal d.o.o., Maribor LET INVEST d.o.o, Ljubljana LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Komenda Nepremičninski inštitut SNZ FIABCI d.o.o., Domžale PORSCHE SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana POMGRAD d.d., Murska Sobota PROFUNDIS d.o.o., Domžale Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana Notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik, Maribor TIP-SPIN d.o.o., Maribor WALDNER investicije d.o.o., Šenčur ŽITO prehrambena industrija d.o.o., Ljubljana.


Strokovna področja

 • Stvarno, nepremičninsko in zemljiškoknjižno pravo.

 • Gradbeno in prostorsko pravo.

 • Obligacijsko in pogodbeno pravo.

 • Statusno in korporacijsko pravo.

 • Gospodarsko in zavarovalno pravo.

 • Finančno in davčno pravo.

 • Delovno, družinsko in dedno pravo.

 • Izvršilno in insolvenčno pravo.

 • Upravno in prekrškovno pravo.

 • Pravo EU.

 • Mednarodno pravo.

 • Pravo tujcev.

PRAVNO, POSLOVNO IN NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE

 • ekspertno svetovanje iz vseh področij dela,

 • projektni in prodajni inženiring ter nepremičninsko in prostorsko svetovanje,

 • ureditev pravnega in ZK stanja nepremičnin, pridobitev informacij zgradbe, urbanizma, prostora, okolja, prometa ipd.,

 • skrbni pravni pregledi (due-diligence), svetovanje pri nepremičninskih in drugih naložbenih portfeljih,

 • svetovanje pri pridobitvi financiranja in izbiri instrumentov zavarovanja.

SESTAVA LISTIN, MNENJ in DOKUMENTACIJE

 • zapisi vseh vrst pravnih poslov: pogodbe, sporazumi, enostranski akti, izjave, dovolila in pobotnice ter drugi,

 • interni akti družb in delodajalcev,

 • predlogi za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL-1,

 • prodajna in tržna dokumentacija za prodajo novogradenj,

 • predlogi po izvršilni in insolvenčni zakonodaji,

 • napovedi in obrazci,

 • pravna mnenja in ekspertize.

ZASTOPANJE in VODENJE POSTOPKOV

 • zastopanje v pravnih poslih pred nasprotno stranko, notarjem, odvetnikom, državnimi organi in drugimi subjekti,

 • redni in pritožbeni postopki v civilnih, upravnih, sodnih in zunajsodnih zadevah,

 • zahtevki in odgovori z dopisi vseh vrst,

 • vpisi stvarnih in obligacijskih pravic v javne knjige in katastre ter druge javne evidence,

 • pridobivanje vseh vrst listin in potrdil za poslovanje in v pravnem prometu.

POSREDOVANJE in PROMET Z NEPREMIČNINAMI

 • investitorsko in naložbeno svetovanje in zastopanje,

 • celovita asistenca nepremičninskim družbam, prodajalcem/najemodajalcem ali tretjim osebam kot kupcem/najemnikom – storitve na ključ,

 • opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in zastopanja po naročilu,

 • sestavljanja pravnih poslov po naročilu prodajalcev/najemodajalcev, kupcev/najemnikov in nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami,

 • zastopanje prodajalcev/najemodajalcev, kupcev/najemnikov in nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami.

Kontakt

Informacije

Pravna pisarna
REALITETA
Robert Geisler s.p.

Jurovski Dol 121

Jurovski Dol,  2223

Pridobite navodila

Delovni čas

Torek 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Sreda 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Četrtek 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Matična številka:
7113986000

Ident. št. za DDV:
SI 56451750

TRR pri NLB d.d.:
SI56 0228 0150 0684 115

Registrski organ:
AJPES, št. 316-10-01944-2016, 01.08.2016

Pišite nam